This is alternative content.

Proč si vybrat právě naši školku?

 • S dětmi pracujeme již od roku 1992.
 • Chtěli jsme dětem a rodičům nabídnout aktivní, rodinnou alternativu mateřské školy zřizované státem, proto jsme se rozhodli založit si vlastní soukromou školku podle svých představ.
 • Za nejdůležitější v naší MŠ považujeme:
 • Menší počet dětí ve třídě (12-14)
 • 2 učitelky na třídu- to umožňuje práci s dětmi v menších skupinách
 • Vstřícný, příjemný a milý přístup ke každému z dětí i k rodičům
 • Být součástí rodiny a působit a chovat se k dítěti jako k vlastnímu, dát mu ze sebe to nejlepší
 • Otevřeno máme od 5:45 do 17:00 a to po celý rok i o prázdninách, kdy jsou jiné MŠ uzavřené.
 • kroužky po většinu týdne s odpoledními pohybovými aktivitami (atletika, plavání, lyžování), dále péče logopeda,práce v keramické dílně, sborové zpívání
 • 1x týdně saunování k získání odolnosti
 • Dlouholeté zkušenosti a podmínky vhodné k umístění dětí s vývojovými poruchami, dětí s potravinovými alergiemi a se sníženou imunitou organizmu
 • Zapojili jsme se do projektu FORT IQ společně s unikátním projektem mensa NTC systém of learning neboli „Mensa pro školky“

Mateřská škola Harmonie

MŠ vznikla v roce 1992 jako soukromá škola, která splňuje nadstandardní úroveň soukromého předškolního zařízení a zároveň splňuje všechny požadavky na výchovně vzdělávací činnost, protože je od roku 1992 zařazena do státní sítě škol, v rámci které pracuje podle zásad současného trendu školské soustavy.

Zapojili jsme se do projektu FORT IQ společně s unikátním projektem mensa NTC systém of learning neboli „Mensa pro školky“

Záměrem školy je pracovat jako škola rodinného typu. Otevřeno máme celoročně bez přerušení i v období prázdnin. Kapacita školy je 48 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení:

 • Jeslové odd. - Človíčkové - možnost umístění již od kojeneckého věku
 • 1.třída - Zvídálkové - pro děti od 3 do 4 let.
 • 2.třída - Šikulkové - pro děti od 5 let.

Každé třídě se věnují 2 učitelky.

Máme zkušenosti s dětmi s vývojovými poruchami.

Škola se nachází v klidné vilové zástavbě nedaleko městského centra. Škola využívá dvě podlaží domu, zahradu s terasou a bazénem, vlastní tělocvičnu a saunu. Samotné prostory školy jsou dostatečně velké a členité s tematickými hracími koutky, netradičním uspořádáním místa k odpočinku a spaní.

Během měsíce se vystřídají aktivity: Taneční kroužek, sborové zpívání, plavání, atletika, rehabilitační cvičení, dětská jóga, saunování, lyžování, Předškoláček –předškolní příprava a vzdělávání ve velké škole

ŠkolkaLidé, kteří dělají školku takovou, jaká je:

Ivanka Vozková
Ivanka Vozková Ivanka Vozková je učitelka s mnohaletými pedagogickými zkušenostmi. Pracuje se staršími Šikulky, kteří si ji velmi rychle oblíbili. Za svými malými žáčky nechodí jako do práce, ale vítá každý den, který s nimi může strávit a něco jim ze sebe předat. Ve spolupráci s dětmi se snaží nápaditě a s velkým elánem připravovat a uskutečňovat zajímavou a zábavnou činnost pro své Šikulky. Své zkušenosti ochotně předává svému mladšímu kolegovi Martinovi, se kterým se dělí o úsměvy, přízeň, pozornost dětí a o úspěchy při jejich výchově i vzdělávání :-) .
Martin Krš
Martin Krš Martin Krš spolupracuje s naší školkou již po několik let, až nakonec zjistil, že už bez našich dětiček nemůže více být. Neváhal a pustil se do studia pedagogické školy a nastoupil do třídy Šikulků. O žáčky v této třídě se dělí společně se strejdou Lojzou a děti na své strejdy nedají dopustit. I strejdu Martina si velmi rychle oblíbili. Každý den se snaží svým žáčkům ze sebe něco předat. Ve spolupráci s dětmi se snaží nápaditě a s velkým elánem připravovat a uskutečňovat zajímavou a zábavnou činnost. Strejda Martin je velmi klidný člověk a svůj klid a pohodu přenáší v současné hektické době i na své žáčky tak, že jsou děti klidnější ?, hodnější ?, a přitom aktivní. Strejda Martin vyniká v technických dovednostech a od té doby, co u nás začal s dětmi pracovat v technicko - manipulačním kroužku, děti se velmi zdokonalily ve stavitelských dovednostech, rozšířili svou představivost, fantazii, logické a matematické myšlení.
Ilona Kršová
Ilona Kršová Ilona Kršová pracuje ve třídě Človíčků, kde se stará o nejmenší děti do tří let. A ve třídě Zvídálků jako asistentka pedagoga. Zkušenosti získané studiem a odbornou prací v dětských zařízeních zúročuje v každodenní láskyplné péči o nejmenší batolata, střídavě s péčí a vzděláváním handicapovaných dětí. Hojně využívá zkušenosti nabyté ve své vlastní rodině a dlouholetou prací v dětských zájmových skupinách. O své svěřence se něžně stará, poskytuje jim bezpečné útočiště ve své náruči. Vede je k samostatnosti. Snaží se našim nejmenším nahradit absenci maminky a těm větším, přírodou o zdraví ochuzeným s láskou a něhou poznávat a zdolávat náš velký svět.
Danuška Krausová
Dana Krausová Teta Danuška ve školce pracuje od r. 1999. Jako hodná teta k dětem přistupuje s babičkovskou trpělivostí, laskavostí, a pokud se stane, že je některá dětská dušička smutná, poskytne jí útočiště ve své něžné náruči. Bolístku pofouká a úsměvem, který jí nikdy nemizí z tváře, rozveselí a dodá optimismu všem ve svém okolí. Snaží se našim nejmenším s láskou a něhou nahradit absenci maminky a pod jejími ochrannými křídly je učí poznávat a zdolávat náš velký svět.
Petra Valentová
Petra Valentová Petra Valentová, vaří pro naše svěřence velmi chutná jídla. Upřednostňuje zdravou, domácky připravenou a oku na první pohled lahodící stravu. Velmi ráda pomáhá ve volných chvílích svým malým strávníkům, zvláště těm nejmenším i s krmením. V neposlední velmi důležité řadě poskytuje ve své kuchyni zázemí a mňamku všem mrňouskům, kteří při těžkých začátcích ve školce hledají teplo a kousek připomínky domova.
Alena Vaško Rázková
Alena Vaško Rázková Alena Vaško Rázková je zřizovatelka školy, asistentka pedagoga. Vystudovala gymnázium, SZdrŠ, SPg Š., další studium na Pedagogické fakultě. S dětmi pracuje již od roku 1978. V roce 1992 se začala na 100% plně věnovat budování své soukromé mateřinky, která ji celou pohltila a hltá dodnes. Ze zdravotních důvodů předala svou řídící funkci dceři Kristýně. Kromě zřizovatelských úkolů vede školní jídelnu.
Bc. Kristýna Rázková
Kristýna Rázková Kristýna Rázková je 2. zřizovatelka školy a od září 2015 je ředitelkou školy. Absolvovala SPgŠ a na Západočeské universitě obor mateřská škola. Ve školce pracuje od roku 2009 a kromě zřizovatelských úkolů se stará o organizační chod školy a pedagogickou práci s dětmi ve třídě Šikulků. S elánem a obrovskou energií sobě vlastní, s nápady, fantazií, zároveň i pochopením pro dětskou potřebu hry, touhu po vědění a poznání, připravuje den co den pro své Šikulky zajímavou a hravou činnost, přinášející dětem radost a nadšení z dobře prožitého dne. Snaží se je co nejlépe připravit na vstup do velké školy. Jako dlouholetá atletka vede děti ke zdravému sportování a zdravotnímu životnímu stylu. Také zapojila svou třídu do projektu Fort IQ a Mensa NTC Systém of learning na rozvíjení intelektu nadaných dětí ve své třídě, na které je moc pyšná. I přes své mládí byla její pedagogická práce Českou školní inspekcí ohodnocena jako výborná s vynikajícími teoretickými i praktickými pedagogickými dovednostmi a vědomostmi.
Zuzana Peroutková
Zuzana Peroutková Jsme moc rádi, když se u nás zastavila zdravotní sestra Zuzana Peroutková a my v ní našli pro naše nejmenší svěřence velmi hodnou tetu Zuzanu. Teta pracuje s našimi malými klienty velmi systematicky, s touhou posunout dovednosti a vědění dětí k vyšším metám. K dětem přistupuje s babičkovskou trpělivostí, laskavostí, a pokud se stane, že je některá dětská dušička smutná, poskytne útočiště ve své něžné náruči. Bolístku pofouká a úsměvem, který jí nikdy nemizí z tváře, rozveselí a dodá optimismu všem ve svém okolí.
Michal Svoboda
Michal Svoboda Michal Svoboda, náš dlouholetý správce webové prezentace se stále podílí na aktualizaci stránek. V poslední době se v jeho životě přihodilo několik mezních událostí, neboť se nám oženil, během krátké doby postavil vlastníma rukama dům a tou nejdůležitější změnou v Michalově životě je narození dcery Zuzanky. Michalovo rodině přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu smysluplně prožitého času, ve kterém mu zbyde i chvilka na naše stránky.

Orientační denní režim

- časy se mohou přizpůsobit konktétnímu tématu dne.

5:45
příchod, ranní hry, průběžná svačina, děti od 3 let přicházejí do školky nejpozději do 8:15 hodin

8:45
přátelské zahájení dne v kruhu – seznámení s tématem dne a aktivitami, které nás čekají, rozdělení do tříd

9:00
hraní s tématickým zaměřením, výchovně-vzdělávací činnost

9:45
pobyt venku

11:45
oběd

12:15
hygiena, četba – poslech, odpočinek, klidové činnosti u předškoláků, děti s polodenní docházkou odchází nejpozději ve 12:15 hodin

14:00
oblékání, svačina

14.30 – 16.00 – odpolední činnost
PO: tanečně pohybový kroužek , pěvecký sbor, logopedie
ÚT: Plaváček, Atletika, rehabilitační cvičení, dětská jóga
ST: Předškoláček
ČT: logopedie
PÁ: saunování


do 17.00 hodin - odchod dětí domů

Reference od klientů

Harmonie se stala skoro doslova součástí života naší rodiny již před sedmi lety – v listopadu 2000 nastoupil starší syn Matyáš ve věku 2,5 roku do školky a dodnes se tam v době školních prázdnin vrací :o)
Soukromou školku jsme si zpočátku vybrali zejména z toho důvodu, že jako jediná v Rokycanech nabízela provozní dobu do 17 hodin s možností setrvání dítěte i po této hodině (pracujeme mimo Rokycany). Jak však měsíce plynuly a i děti našich přátel začali navštěvovat různé mateřské školy, uvědomili jsme si, že i přístup k dětem, nabídka činností, program školky a hlavně opravdu rodinné prostředí nejsou v každém předškolním zařízení úplnou samozřejmostí tak, jak je tomu v Harmonii.
V Harmonii prostě už při první návštěvě poznáte, že je to školka zřízená a vedená s láskou k dětem, přátelská k rodičům a vstřícná ke všem.

Děkujeme, Harmonie – už Ti vychováváme dalšího žáčka :o)

Vlaďka a Petr Jandovi

oddelovac

Vážená paní ředitelko, právě jsem vybalila věci a uložila obě spokojené a krásně utahané dcery, které se dnes po týdnu vrátily z letní školky v přírodě na Orlíku. Mám tak chvíli, abych Vám a všem ostatním, kteří celý týden pečovali o nemalý počet ratolestí předškolního věku, poděkovala.
Opět mě Vaše MŠ utvrdila v tom, že Vaše "tety" a "strejdové" nejsou jen paní a pánové na hlídání, ale profesionálové s dobrým srdcem, kteří umí pohladit nejen duši dítěte, ale mnohdy i nejednoho rodiče.
Že výlet bude dobrý jsem tušila, ale že se do připravených aktivit zapojí tolik maminek a tatínků, ale třeba i prarodiče. Všichni měli nejen cíl "společně pobejt" s dětmi a aktivně se zapojit do soutěží a připravených činností nejen pro dět, ale i pro rodiče. To mě mile překvapilo a zpříjemňovalo atmosféru.
Vaše školka je dobrá nejen svým výukovým programem a vybavením, ale je vyjímečná svým aktivním založením a individuálním přístupem, kdy pro každého se najde ta jeho parketa, ve které může vyniknout.
Co dodat: "Buďte jací jste, neztraťte elán a vydržte. K tomu Vám přeji hodně sil, pevné nervy a optimismu do dalších let.
P.S. Plavba lodí na orlíku, s větrem ve vlasech, byla letos pro mne i naše děvčata, zatím tím nejhezčím zážitkem.
Děkuji za velmi hezký pohodový víkend, za navázání přáteských setkání s druhými rodiči a za smysluplně prožité tři dny.
Lucka Váchová

oddelovac

Dobrý den,
ráda bych se připojila k recenzi na Vaší školku.
Jsem ráda, že i v dnešní době "utahování si opasků", mohu použít přísloví "za málo peněz hodně muziky".
Můj syn přešel ze státní školky v Táboře do Vaší v Rokycanech, o které jsem slyšela, že je drahá, ale na základě svých dosavadních zkušeností, musím konstatovat, že tomu tak není. Já, ale hlavně 5-ti letý Matík se setkává s pedagogy, kteří volí rodičovský přístup k dětem a naplňují jejich den různými aktivitami. Rozvíjejí jejich dětské vnímání nenásilně, vedou je ke kreativitě, rozvíjejí pohybové činnosti (...mimo jiné plavecký výcvik, lyžařský,), hudební (...flétnička,sbor), sportovní vyžití a mnoho dalších aktivit, mimo jiné i to, že se organizují společné aktivity s rodiči naplněné bohatým programem.
Moc se nám líbí, že se Matík setkává během dne s dětmi od 1,5letých až po 6-ti leté a tím odbourávají bariéry věkového rozdílu a tím je připravují do školního prostředí.
Jsem moc ráda, že se nesetkávám s tím, že by se Matík do školky netěšil, což se v minulé školce občas stalo...
Upřímně mohu tuto školku všem jen doporučit.
S pozdravem a přáním
maminka Lucie Irmanová

oddelovac

Moc děkuji za krásné přání . My vám přejeme s Kájíkem krásné sváteční dny a v novém roce hlavně zdraví, hodně lásky a pohody a také pevné nervy na všechny ty prcky ve školce :-) Oba dva z celého srdce děkujeme za vše, co pro nás děláte:-) Jsem moc ráda za své rozhodnutí dát Káju k vám do školky, protože to, s jakou pohodou každé ráno jde, je pro mě každodenní dávkou klidu. Je u vás i přes ty jeho "ofuky" opravdu rád:-)

Děkujeme. Monika Růtová a Kájík Kavina

oddelovac

Máme rádi školičku

Každé ráno, raníčko
Vstávám milá školičko.

V pondělí a taky v pátek
Oblékám si svůj kabátek,
Do školičky pospíchám,
Napravo se podívám,
Nalevo se dívá máma,
Pospíchá k ní spolu s náma.

Moc se těším do školky
Na kluky a na holky.

"S čím si teto budem hrát?"
Vůbec se mi nechce spát.
Do pohádky vkládám řádky,
Teta volá: "Vrať se zpátky,
Do postýlky pod peřinku
Zůstaň Kubo aspoň chvilku".

Všechny tety rád moc mám
Už si s nima povídám
Písničky mě naučí,
Mámě doma do uší
Zazpívám je každý den.
"Pojď se vrátit, půjdem ven?"

Až já budu velký chlap,
Svoje děti budu brát
Do školičky, kde to žije,
Jmenuje se Harmonie.

Jakub Žaloudek s maminkou

oddelovac

Z mého pohledu je největší a nejpříjemnější rozdíl mezi státní školkou a Harmonií v tom, že když vstoupím do Harmonie, nepřichází pocit příchodu do školky. Na rozdíl od státních školek, tu necítím žádné pevné hranice "sem jako rodič můžete a dál už ne, tam patří jen učitelkám". Vše je přátelské a lidské, člověka rádi pozvou a uvítají každý všední den a ne jen při speciálních příležitostech.
Rodiče se potkávají i jinak než u vchodu, znají děti těch druhých. Děti jsou jako sourozenci, nežijí v separovaných skupinách. Jednoduše Harmonie má v sobě hramonii, pohodu, klid a vstřícnost.


Aleš a Jitka Matasovi.

oddelovac

Dobrý den, paní řiditelko,

Chci Vám alespoň takto poděkovat za skvělý výběr zaměstnanců. Tety pro nejmenší jsou bezvadné, na to, jak jsou mladé, mají k dětem krásný vztah. Tím, že mám už dva starší syny, mohu porovnávat - zatím jsme se s tak pěkným přístupem k dětem nesetkali. A když potkáme na chodbě paní kuchařku, má pokaždé pěkné slovo pro malého.
Jsem moc ráda, že jsme k Vám začali chodit.
Jeníček sice ráno pláče, ale když jsme se vraceli posledně domů, tak chtěl zpátky a o víkendu si také vzpomněl, že si půjde s tetami hrát. To už je samo o sobě velká pochvala. Tak se musí maminka obrnit proti rannímu pláči a věřit, že i ten jednou přestane.
Přeji Vám krásné sluníčkové dny, nashledanou

Jana Beneschová

oddelovac

Rodinne zazemi materske skoly Harmonie nás oslovilo hned od začátku a byla nám z jeho strany poskytnuta velká opora, která se netýkala jenom jejich služeb v oblastí pedagogiky a vzdelavani. Pani Rázková s rodinou nám pomohla integrovat se do nového prostředí a spoznat nových lidí.. V skolke panuje uvolnená atmosféra, človek se tam citi jako doma. Nejenom deti ale i rodice :-) .

Naďa Niklas

oddelovac

Název Harmonie, kterým byla pojmenována mateřská škola v Rokycanech, naprosto vystihuje prostředí, které jsem již ve 2,5 letech začal navštěvovat .
Školku si rodiče zvolili především kvůli provozní době, která byla naprosto ideální vzhledem k jejich práci mimo Rokycany. A myslím, že v krátké době zjistili, že nejen provozní doba je ideální ! Byli rádi, že jsem do tak harmonické školky začal chodit a hlavně … že jsem do ní chodil rád.
Domácké prostředí, kamarádský přístup, spousta her, kroužků, zábavy, programů, výletů a dovolených s rodiči i bez, učení se všeho možného i nemožného … to vše byla a stále je školka, po které se mi i teď, kdy už jsem školák, hrozně moc stýská ! Ale zas tak moc nesmutním, protože hned jak budu mít prázdniny, vyrážím směr Jeřabinová ulice, kde moje harmonická školka sídlí !

Lukš Michal, už školák a bývalý i současný příležitostný návštěvník školky

oddelovac

© MŠ Harmonie s.r.o., 2013 – Mateřská škola Rokycany

Říkají o nás:

Moc děkuji za krásné přání . My vám přejeme s Kájíkem krásné sváteční dny a v novém roce hlavně zdraví, hodně lásky a pohody a také pevné nervy na všechny ty prcky ve školce :-) Oba dva z celého srdce děkujeme za vše, co pro nás děláte:-) Jsem moc ráda za své rozhodnutí dát Káju k vám do školky, protože to, s jakou pohodou každé ráno jde, je pro mě každodenní dávkou klidu. Je u vás i přes ty jeho "ofuky" opravdu rád:-)

Děkujeme. Monika Růtová a Kájík Kavina

Vybíráme z fotogalerie:

více...